Titel Serie: Schoolplaten van de Vaderlandsche geschiedenis (België)
Ondertitel Reeks van 66 prenten (volledig!); getekend door Edmond van Offel
Uitgeverij Bossaerts (België))
Jaartal 1925
Lengte x breedte 66 x 90 cm
Materiaal Papier op dik karton
Staat Enkele prenten zijn gebogen (zie foto's)
Prijs voor alle 66 prenten 750 euro
Bestelnummer Reeks Vaderlandsche geschiedenis

1: De onderwerping der Nerviërs

De onderwerping der Nerviërs

2: Het doopsel van Clovis

Het doopsel van Clovis

3: De beschaving ten tijde van Karel den Groote

De beschaving ten tijde van Karel den Groote

4: Het middeleeuwsch kloosterleven

Het middeleeuwsch kloosterleven

5: Het ridderleven in het Gravenkasteel te Gent

Het ridderleven in het Gravenkasteel te Gent

6: De lijfeigenen in de omgeving van het versterkt kasteel

De lijfeigenen in de omgeving vn het versterkt kasteel

7: Intrede van Godfried van Bouillon te Jeruzalem

Intrede van Godfried van Bouillon te Jeruzalem

8: Notger en zijn tijd

Notger en zijn tijd

9: Het ontstaan van de gemeenten. Brugge in de XIIIe eeuw

Het ontstaan van de gemeenten. Brugge in de XIIIe eeuw

10: De Vlaamsche gemeentenaren vóór den Slag der Gulden Sporen

De Vlaamsche gemeentenaren vóór den Slag der Gulden Sporen

11: Zelfopofferingen van de 600 Franchimonteezen

Zelfopofferingen van de 600 Franchimonteezen

12: De boerenkrijg

De boerenkrijg

13: De overgave van Napoleon

De overgave van Napoleon

14: De septemberdagen van 1830 - Leopold I

De septemberdagen van 1830 - Leopold I

15: De eerste spoorweg in België

De eerste spoorweg in België

16: Leopold II en Stanley

Leopold II en Stanley

17: Heldendoord van Sergeant de Bruyne

Heldendoord van Sergeant de Bruyne

18: Koning Albert ziet de verschrikkingen van de oorlog aan den IJzer

Koning Albert ziet de verschrikkingen van de oorlog aan den IJzer

19: De holbewoners

De holbewoners

20: Het leven van de oude Belgen

Het leven van de oude Belgen

21: De Romeinsche beschaving in ons land

De Romeinsche beschaving in ons land

22: Het leven op de Frankische landhoeve

Het leven op de Frankische landhoeve

23: Christelijke zendelingen bekeeren de Franken

Christelijke zendelingen bekeeren de Franken

24: Hofmeiers en vadsige koningen

Hofmeiers en vadsige koningen

25: Karel de Groote in zijn strijd tegen de Mooren. De dood van Roland van Roncevaux

Karel de Groote in zijn strijd tegen de Mooren. De dood van Roland van Roncevaux

26: De Noormannen vernietigen het kasteel van Antwerpen

De Noormannen vernietigen het kasteel van Antwerpen

27: Ondergang van Giselbert, zoon van Reginar Lankhals

Ondergang van Giselbert, zoon van Reginar Lankhals

28: Bestorming van het kasteel van Bouillon

Bestorming van het kasteel van Bouillon

29: In de ridderzaal, de ridderslag

In de ridderzaal, de ridderslag

30: Gevolgen van de kruistochten

Gevolgen van de kruistochten

31: De gemeenten in de XIIIe eeuw, Vlaamsche wevers werken vóór het raam

De gemeenten in de XIIIe eeuw, Vlaamsche wevers werken vóór het raam

32: In de Halle van Ieperen

In de Halle van Ieperen

33: Robrecht van Bethune ontvangt een afvaardiging van misnoegde ambachtslieden

Robrecht van Bethune ontvangt een afvaardiging van misnoegde ambachtslieden

34: Intrede van Philips den Schoone te Brugge

Intrede van Philips den Schoone te Brugge

35: Dood van Jacob van Artevelde

Dood van Jacob van Artevelde

36: De bisschop van Luik verleent den vrede van Fexhe

De bisschop van Luik verleent den vrede van Fexhe

37: De Vlamingen aan het hof van Jan zonder Vrees

De Vlamingen aan het hof van Jan zonder Vrees

38: Filips de Goede stelt het Gulden Vlies in

Filips de Goede stelt het Gulden Vlies in

39: Keizer Karel in de Antwerpse koopmansstad

Keizer Karel in de Antwerpse koopmansstad

40: Onderwerping van de Gentenaars aan Keizer Karel

Onderwerping van de Gentenaars aan Keizer Karel

41: De hervorming - een hagepreek

De hervorming - een hagepreek

42: De beeldstormerij

De beeldstormerij

43: Christoffel Columbus aan het Spaansche hof

Christoffel Columbus aan het Spaansche hof

44: Ontmoeting van Aalbrecht en Quinten Matsijs

Ontmoeting van Aalbrecht en Quinten Matsijs

45: De beurs te Antwerpen

De beurs te Antwerpen

46: Troonsafstand van Keizerr Karel

Troonsafstand van Keizerr Karel

47: Eedverbond der edelen

Eedverbond der edelen

48: Afscheid van Egmont en Hoorn en Oranje

Afscheid van Egmont en Hoorn en Oranje

49: De prinses van Epinoy bij de overgave van Doornik (1581)

De prinses van Epinoy bij de overgave van Doornik (1581)

50: Albert en Isabella in het werkhuis van Rubens

Albert en Isabella in het werkhuis van Rubens

51: Marteldood van Anneessens

Marteldood van Anneessens

52: Inhaling van Heintje van der Noot te Brussel

Inhaling van Heintje van der Noot te Brussel

53: Plantijn drukt het meesterwerk van Mercator

Plantijn drukt het meesterwerk van Mercator

54: Het economisch verval

Het economisch verval

55: De Schelde vrij: Franse schepen varen de Schelde op in 1792

Franse schepen varen de Schelde op in 1792

56: Consul Bonaparte te Antwerpen

Consul Bonaparte te Antwerpen

57: Lieven Bauwens door de Engelsche politie verrast

Lieven Bauwens door de Engelsche politie verrast

58: Het voorloopig bewind op het stadhuis te Brussel

Het voorloopig bewind op het stadhuis te Brussel

59: Van Campenhout zingt de Brabançonne

Van Campenhout zingt de Brabançonne

60: Frederik de Merode valt te Berchem

Frederik de Merode valt te Berchem

61: Dood van Leopold I

Dood van Leopold I

62: Stanley onmoet Livinstone aan het Tanganikameer

Stanley onmoet Livinstone aan het Tanganikameer

63: In de kamer van Volksvertegenwoordigers

In de kamer van Volksvertegenwoordigers

64: De grootte politieke vraagstukken opgelost

De grootte politieke vraagstukken opgelost

65: Het vredesverdrag van Versailles

Het vredesverdrag van Versailles

66: Naar den vrede

Naar den vrede