Oude geschiedkundige schoolkaarten

Klik op de schoolkaart voor meer foto's, informatie, bestelnummer en de prijs.

1 staat voor redelijke tot goede staat, 2 is al wat meer vintage

en 3 is voor de echte liefhebbers van gebruikte (lees: echt versleten) kaarten

Kaart uit de school van Griekenland
Wereldkaart van Engeland
Schoolkaart van Verenigd Koninkrijk
Oude landkaart van Roman dominion
Landkaarten van Zeitgeschichte
Landkaart van Het heilige land
Schoolkaart van Wereld
Vintage kaart van Wereld
Landkaarten van Nederland
Wandkaart van België
Wandkaarten van Europa
Kaart uit de klas van Europa
Wereldkaarten van West-Europa
Wereldkaarten van Europa
Schoolkaart van Europa
Vintage kaarten van Wereld
Schoolkaarten van Wereld
Landkaart van Europa
Schoolkaart van België
Kaart voor aan de muur van Europa
Landkaarten van Europa
Landkaart van Europa
Oude schoolkaart van De lage landen
Wandkaart van Midden-Oosten
Oude landkaart van Midden-Oosten
Oude landkaarten van Europa
Schoolkaarten van Europa
Schoolkaarten van Europa
Vintage kaarten van Europa
Wandkaart van Europa
Kaarten van Europa
carte école van Europa
Oude landkaarten van Europa
Wandkaarten van Kaart van Palestina voor oud -en nieuw testament
carte gégraphique van Duitsland
Kaart uit de klas van Europa
Wereldkaart van Europa
Schoolkaarten van Wereld
Vintage kaarten van Wereld
Wandkaart van Europa
Oude landkaarten van Europa
Kaart van Europa
Kaarten van Europa
Kaart uit de klas van Wereld
Kaart uit de school van Wereld
Muurkaart van Azië en Rusland
Muurkaarten van Verenigde Staten
Wandkaart van Europa
Muurkaart van Europa
Oude schoolkaarten van Europa
Oude landkaart van Beeldkaart
Vintage kaart van Wereld
Kaart uit de school van Wereld
Schoolkaart van België
Vintage kaarten van Wereld
Wandkaart van Wereld
Oude landkaarten van Wereld
Wandkaarten van Europa
Landkaarten van Europa
Kaart uit de klas van Wereld
Oude landkaarten van Europa
Vintage kaarten van Wereld
Oude landkaarten van Europa
Kaart van Griekenland
Wereldkaarten van België
Muurkaart van West-Europa
Muurkaarten van Europa
Kaart voor aan de muur van België
Oude schoolkaart van België
Oude schoolkaarten van Benelux
Landkaart van Benelux
Landkaarten van Benelux
Muurkaart van Perzische rijk
Wandkaart van België
Oude landkaarten van Afrika
Landkaarten van België
Kaart uit de klas van Duitsland
Landkaart van België
Wandkaart van Wereld
Wandkaarten van Wereld
Oude landkaart van Wereld
Landkaart van Azië
Kaart voor aan de muur van Verenigde Staten
Wereldkaarten van China
Wandkaarten van Europa
Oude landkaart van Wereld
Landkaart van Nederland
Kaart van Europa
Oude landkaart van Afrika
Landkaarten van Europa
Oude landkaart van Midden-Oosten
Kaart uit de school van Europa
Wereldkaart van Europa
Wereldkaarten van Griekenland
Oude landkaart van Europa
Muurkaarten van Europa
Kaart voor aan de muur van Europa
Wandkaart van Europa
Wandkaarten van Zuid-Oost Azië
Schoolkaart van Griekenland
Kaart van Europa
Wereldkaart van Europa
Wereldkaarten van Europa Midden-Oosten
Oude schoolkaarten van Wereld
carte gégraphique van Midden-Oosten
Wereldkaart van Europa
Wereldkaarten van België
Kaart voor aan de muur van Midden-Oosten
Kaart uit de klas van Europa
Oude schoolkaarten van Wereld
Kaarten van Europa
Kaarten van Wereld
Kaart van Wereld
Landkaarten van Midden-Oosten
Wereldkaart van Wereld
Vintage kaarten van Amerika
Oude schoolkaart van Wereld
Schoolkaart van Europa
Wandkaarten van Amerika
Wereldkaarten van Wereld
Wandkaart van Midden-Europa
Kaart voor aan de muur van Wereld
Wandkaarten van Romeins tijdvak
Landkaart van Midden-Europa
Oude schoolkaarten van Europa
Oude landkaart van Midden-Europa
Oude landkaarten van Duitsland
Schoolkaart van Europa
Schoolkaart van Midden-Europa
Schoolkaarten van Duitsland
Landkaarten van Europa
Wandkaarten van Duitsland
Oude landkaart van Europa
Landkaarten van Middellands zeegebied
Vintage kaart van Wereld
Vintage kaart van Griekenland
Wereldkaart van Europa
Landkaarten van Engeland en Frankrijk
Landkaarten van Middellands zeegebied
Oude landkaarten van Wereld
carte gégraphique van Europa
Wereldkaarten van Europa
Oude landkaarten van Europa
Oude landkaarten van Frankrijks
Oude landkaart van Frankrijk
Schoolkaart van Azië
Landkaart van Egypte
Schoolkaart van Europa
Muurkaarten van Europa
Landkaarten van Europa
Wereldkaart van België
Schoolkaart van Europa
Oude landkaarten van Europa
Oude schoolkaart van Midden-Oosten
Oude schoolkaart van Midden-Oosten
Schoolkaart van Europa
Landkaarten van België
Landkaarten van Belgie
Landkaarten van Balkan
Wandkaart van Europa
Vintage kaarten van Europa
Wandkaart van Nederland
Schoolkaart van Rusland
Oude landkaarten van Europa
Vintage kaart van Europa
carte école van Palestina
Schoolkaarten van Midden-Oosten