Oude geschiedkundige schoolkaarten

Klik op de schoolkaart voor meer foto's, informatie, bestelnummer en de prijs.

1 staat voor redelijke tot goede staat, 2 is al wat meer vintage

en 3 is voor de echte liefhebbers van gebruikte (lees: echt versleten) kaarten

Schoolkaart van Europa
Schoolkaarten van Wereld
Landkaarten van Midden-Oosten
Vintage kaart van Wereld
Schoolkaart van Europa
Wandkaart van België
Wandkaarten van Rusland
Oude landkaarten van Europa
Kaarten van Europa – Midden Oosten
Kaart uit de klas van Europa
Kaart uit de school van Europa
Wereldkaart van Europa
Wereldkaarten van Azië
Muurkaart van Europa
Muurkaarten van Europa
Kaart voor aan de muur van Europa
Oude schoolkaart van Italië
Oude schoolkaarten van Europa
Oude schoolkaart
Oude schoolkaarten
Wandkaart van Europa
Schoolkaarten van Europa
Oude landkaart van Midden-Oosten
Oude landkaarten van Midden-Oosten
Kaart van Griekenland
Kaarten van Europa
Landkaart van Europa
Landkaarten van België
Schoolkaart van Europa
Wereldkaart van Amerika
 van
Italië
Schoolkaarten van Azië
Wereldkaart van Europa
Landkaart van Amerika
Oude
landkaarten van Europa
Vintage kaart van Europa
 van
Griekenland
 van
Europa
 van
Nederland
 van
Europa
 van
Europa
Landkaarten van Belgie
Wandkaarten van Wereld
Wereldkaart van Amerika
Oude landkaart van Nederland
Kaarten van Midden-Oosten
Oude schoolkaart van Palestina
Wandkaarten van Europa
Muurkaart van Europa
Muurkaarten van Europa
Oude schoolkaarten van Frankrijk en België
Landkaart van Europa
Wereldkaarten van Europa
Muurkaart van Europa
Oude landkaart van Frankrijk
Wereldkaart van Europa
Wereldkaart van Nederland
Landkaart van Rome
Vintage kaarten van Europa
Wandkaart van België
Wandkaarten van Benelux
Wandkaarten van Azië
Landkaarten van Griekenland
Kaart uit de klas van Nederland & België
Wereldkaarten van Europa
Wereldkaart van Italië
Landkaart van Europa
Landkaarten van Azië
Oude landkaart van Europa
Oude landkaarten van Europa
Schoolkaart van België
Schoolkaarten van Griekenland
Wereldkaart van Griekenland
Landkaarten van Balkan
Kaart van Griekenland
Kaarten van Europa
Wereldkaart van Europa
Wereldkaarten van Benelux
Kaart voor aan de muur van Europa
Muurkaarten van Europa
Landkaart van Griekenland
Wandkaart van Nederland
Wereldkaarten van West-Europa
Oude landkaarten van Europa
Schoolkaart van Europa
Kaart voor aan de muur van Duitsland
Landkaart van Wereld
Oude landkaarten van Wereld
Wereldkaart van Midden-Oosten
Schoolkaarten van Duitsland
Wandkaarten van Europa
Vintage kaart van Midden-Oosten
Landkaart van Italië en Duitsland
Kaart uit de klas van Europa
Kaart uit de school van Europa
Wereldkaart van Midden-Oosten
Wereldkaarten van Europa
Muurkaart van Midden-Oosten
Schoolkaart van Duitsland
Wandkaarten van Nederland
Oude landkaart van Europa
Oude landkaarten van Palestina
Vintage kaarten van Wereld
Wandkaart van Europa
Oude schoolkaart van Europa
Muurkaart van Europa
Oude landkaarten van Europa
Landkaarten van Italië
Wandkaart van Afrika
Wandkaarten van Oost-Europa
Landkaarten van Europa
Vintage kaart van België en Frankrijk
Kaart uit de school van Griekenland
Wereldkaart van Engeland
Landkaarten van Zeitgeschichte
Landkaart van Het heilige land
Schoolkaart van Wereld
Kaart van Europa
Wandkaarten van Europa
Kaart uit de klas van Europa
Schoolkaart van Europa
Wandkaart van Europa
Schoolkaart van België
Kaart voor aan de muur van Europa
Landkaarten van Europa
Landkaart van Europa
Oude landkaarten van Europa
Landkaarten van Engeland en Frankrijk
Oude landkaart van Midden-Oosten
Landkaart van Midden-Europa
Schoolkaarten van Europa
Schoolkaarten van Europa
Kaarten van Europa
carte école van Europa
Oude landkaarten van Europa
Wandkaarten van Kaart van Palestina voor oud -en nieuw testament
carte gégraphique van Duitsland
Kaart uit de klas van Europa
Vintage kaarten van Wereld
Wandkaart van Europa
Wereldkaart van Europa
Oude landkaart van Wereld
Kaart uit de school van Wereld
Muurkaart van Azië en Rusland
Muurkaarten van Verenigde Staten
Wandkaart van Europa
Muurkaart van Europa
Oude schoolkaarten van Europa
Oude landkaart van Beeldkaart
Kaart uit de klas van Wereld
Vintage kaarten van Wereld
Wandkaart van Wereld
carte école van Palestina
Wandkaarten van Europa
Schoolkaart van Europa
Kaart uit de klas van Wereld
Oude landkaarten van Europa
Oude schoolkaarten van Benelux
Wereldkaarten van België
Muurkaarten van Europa
Kaart voor aan de muur van België
Landkaart van Benelux
Landkaarten van Benelux
Muurkaart van Perzische rijk
Wandkaart van België
Oude landkaarten van Afrika
Landkaarten van België
Kaart uit de klas van Duitsland
Landkaart van België
Wandkaart van Wereld
Wandkaarten van Wereld
Wandkaart van Europa
Landkaart van Azië
Kaart voor aan de muur van Verenigde Staten
Wereldkaarten van China
Landkaart van Nederland
Kaart van Europa
Oude landkaart van Afrika
Schoolkaart van België
Landkaarten van Europa
Oude landkaart van Midden-Oosten
carte gégraphique van Europa
Oude landkaarten van Europa
Wandkaart van Europa
Vintage kaarten van Rusland
f6564
Oude landkaart van Europa
Kaart van Europa
Wereldkaart van Europa
Wereldkaarten van Europa Midden-Oosten
Oude schoolkaarten van Wereld
carte gégraphique van Midden-Oosten
Wereldkaart van Europa
Wereldkaarten van België
Vintage kaarten van Europa
Kaart uit de klas van Europa
Oude schoolkaarten van Wereld
Kaarten van Europa
Landkaarten van Midden-Oosten
Kaart van Wereld
Vintage kaarten van Amerika
Oude schoolkaart van Wereld
Schoolkaart van Europa
Wandkaarten van Amerika
Wereldkaarten van Wereld
Wandkaart van Midden-Europa
Kaart voor aan de muur van Wereld
Wandkaarten van Romeins tijdvak
Oude landkaart van Midden-Europa
Oude landkaarten van Duitsland
Schoolkaart van Europa
Schoolkaart van Midden-Europa
Schoolkaarten van Duitsland
Landkaarten van Europa
Wereldkaart van Europa
Oude landkaart van Europa
Oude landkaarten van Wereld
carte gégraphique van Europa
Landkaarten van Balkan
Vintage kaart van Wereld
Oude landkaarten van Frankrijks
Oude landkaart van Frankrijk
Schoolkaart van Azië
Landkaart van Egypte
Landkaarten van Europa
Wereldkaart van België
Schoolkaart van Europa
Oude landkaarten van Europa
Oude schoolkaart van Midden-Oosten
Oude schoolkaart van Midden-Oosten