Oude geschiedkundige schoolkaarten

Klik op de schoolkaart voor meer foto's, informatie, bestelnummer en de prijs.

1 staat voor redelijke tot goede staat, 2 is al wat meer vintage

en 3 is voor de echte liefhebbers van gebruikte (lees: echt versleten) kaarten

Landkaarten van Palestina
Wandkaart van Europa
Kaarten van Palestina
Oude landkaart van Het land van de Bijbel
Wandkaart van Europa
Schoolkaarten van Amerika en Azië
Schoolkaart van Europa
Schoolkaarten van Midden-Oosten
Landkaart van België
Landkaarten van Europa
Muurkaart van Nederland
Oude landkaart van Wereld
Landkaart van Europa
Landkaarten van Europa
Wandkaart van Europa
Wandkaarten van Benelux
Schoolkaart van Europa
Schoolkaarten van Italië
Wereldkaart van Europa
Schoolkaart van Midden-Europa
Muurkaarten van Benelux
Muurkaart van Rome
Schoolkaarten van Duitsland
Wereldkaart van Griekenland
Kaarten van België
Wereldkaart van Europa
Wereldkaarten van Europa
Muurkaart van Italië
Muurkaarten van Engeland en Frankrijk
Vintage kaarten van Wereld
Oude schoolkaart van Wereld
Oude schoolkaarten van Wereld
Landkaart van Wereld
Landkaarten van Wereld
Wandkaart van Beeldkaart van het Oude Testament
Oude landkaarten van Duitsland
Kaart van Wereld
Kaart uit de school van Europa
Oude landkaart van Wereld
Landkaart van Amerika
Schoolkaart van Amerika
Oude schoolkaarten van Amerika
Oude landkaarten van Griekenland
Kaart van Amerika
Landkaarten van Midden-Oosten
Oude landkaart van Europa
Wereldkaart van Afrika
Landkaarten van Europa
Wereldkaart van Het oude Rome
Schoolkaart van Perzische rijk
Schoolkaart van Duitsland
Wereldkaart van Europa
Oude landkaarten van Palestina
Kaart uit de klas van Europa
carte gégraphique van Europa
Landkaart van Italië
Schoolkaart van Duitsland
Schoolkaarten van Europa
Landkaart van Europa
Landkaarten van Amerika
Wereldkaart van Europa
Vintage kaart van Wereld
Schoolkaart van Europa
Vintage kaarten van Europa
Oude schoolkaarten van Wereld
Oude landkaarten van Europa
Landkaarten van Europa
Landkaart van Egypte
Muurkaarten van Wereld
Wandkaart van Europa
Oude landkaart van Midden Oosten
Wereldkaart van Afrika
Wereldkaarten van Afrika
Muurkaart van Duitsland
Oude schoolkaart van Wereld
Kaarten van Europa
Wandkaart van Europa
Wandkaarten van Europa
Wereldkaarten van Midden-Oosten
Muurkaart van Europa
Muurkaarten van Europa
Wandkaarten van Oost-Europa
Wereldkaarten van Azië
Wandkaart van De Nederlanden onder Karel V (1555)
Vintage kaart van Europa
Vintage kaarten van Duitsland
Kaart van Europa
Oude schoolkaart van Midden-Oosten
Schoolkaart van Azië
Schoolkaarten van Wereld
Landkaarten van Midden-Oosten
Kaart van Europa
Wandkaarten van Rusland
Wandkaart van België
Schoolkaart van Europa
Muurkaarten van Duitsland
 van
Italië
Schoolkaarten van Azië
 van
Europa
Landkaarten van Belgie
Wandkaarten van Wereld
Wereldkaart van Amerika
 van
Griekenland
Wandkaarten van Europa
Oude landkaart van Europa
Kaart uit de school van Europa
Oude landkaart van Frankrijk
Wereldkaart van Europa
Wereldkaart van Nederland
Landkaart van Europa
Wandkaarten van Europa
Oude landkaart van Europa
Wereldkaarten van Europa
Wereldkaart van Italië
Landkaart van Europa
Landkaarten van Azië
Oude landkaarten van Europa
Landkaarten van Balkan
Schoolkaarten van Griekenland
Wandkaart van Midden-Europa
Kaart voor aan de muur van Europa
Muurkaarten van Europa
Landkaart van Griekenland
Wandkaart van Nederland
Wereldkaart van Europa
Oude landkaarten van Europa
Schoolkaart van Europa
Kaart voor aan de muur van Duitsland
Oude landkaart van Europa
Landkaarten van Europa
Landkaart van Italië en Duitsland
Kaart uit de klas van Europa
Kaart uit de school van Europa
Oude landkaarten van Europa
Wereldkaarten van Europa
Muurkaart van Midden-Oosten
Schoolkaart van Duitsland
Oude landkaart van Europa
Oude schoolkaart van Europa
Muurkaart van Europa
Landkaarten van Europa
Wereldkaart van Engeland
Landkaarten van Zeitgeschichte
Landkaart van Het heilige land
Schoolkaart van Wereld
Kaart van Europa
Schoolkaart van Europa
Wandkaart van Europa
Oude landkaarten van Europa
Kaart voor aan de muur van Europa
Landkaarten van Europa
Landkaart van Europa
Oude landkaart van Midden-Oosten
Landkaart van Midden-Europa
Schoolkaarten van Europa
Schoolkaarten van Europa
Kaart uit de klas van Europa
carte école van Europa
Wandkaart van België
Wandkaarten van Kaart van Palestina voor oud -en nieuw testament
carte gégraphique van Duitsland
Kaart uit de klas van Europa
Kaart uit de school van Wereld
Muurkaart van Azië en Rusland
Muurkaarten van Verenigde Staten
Wandkaart van Europa
Muurkaart van Europa
Oude schoolkaarten van Europa
Oude landkaart van Beeldkaart
Schoolkaarten van Duitsland
Vintage kaarten van Wereld
Wandkaart van Wereld
carte école van Palestina
Wandkaarten van Europa
Schoolkaart van Europa
Kaart uit de klas van Wereld
Oude landkaarten van Europa
Oude schoolkaarten van Benelux
Wereldkaarten van België
Landkaart van België
Wereldkaart van Europa
Kaart voor aan de muur van België
Landkaart van Benelux
Landkaarten van Benelux
Oude landkaarten van Afrika
Landkaarten van België
Oude landkaart van Europa
Wandkaarten van Wereld
Wandkaart van Europa
Landkaart van Azië
Kaart voor aan de muur van Verenigde Staten
Wereldkaarten van China
Landkaart van Nederland
Kaart van Europa
Oude landkaart van Afrika
Schoolkaart van België
Landkaarten van Europa
Oude landkaart van Midden-Oosten
Wandkaart van Europa
Vintage kaarten van Rusland
f6564
Oude landkaart van Europa
Kaart van Europa
Wereldkaart van Europa
Wereldkaarten van Europa Midden-Oosten
Oude schoolkaarten van Wereld
carte gégraphique van Midden-Oosten
Wereldkaart van Europa
Landkaarten van Balkan
Kaarten van Midden-Oosten
Kaart uit de klas van Europa
Oude schoolkaarten van Wereld
Kaarten van Europa
Vintage kaarten van Amerika
Oude schoolkaart van Wereld
Schoolkaart van Europa
Wandkaarten van Amerika
Kaart voor aan de muur van Wereld
Wandkaarten van Romeins tijdvak
Schoolkaart van Europa