Geschiedkundige schoolplaten

Klik op de schoolkaart voor meer foto's, afmetingen, bestelnummer en de prijs.
1 staat voor redelijke tot goede staat, 2 is al wat meer vintage
en 3 is voor de echte liefhebbers van gebruikte (lees: versleten) kaarten


Klasplaat van Karel V doet afstand van de regering
Schoolposters van Brabants dorp in de 15de eeuw
Schoolkaart van Een begrafenis tijdens het Bronstijdperk
schoolwandplaten van Florian Geyer
Schoolplaat van Oermensen maken jacht op de holenbeer
Schoolplaten van In een middeleeuwse stad
Schoolposter van Het eedverbond der edelen
Schoolposters van Het Romeinse Rijk ten tijde van Keizer Augustus
schoolwandplaat van Kruisvaarders voor Jeruzalem - 1099
schoolwandplaten van Ritterburg (13. Jahrhundert)
schoolwandplaat van Geschichtfries
schoolwandplaten van Romeins tijdvak
Schoolprent van Karel de Grote wordt tot keizer gekroond
Schoolplaten van Periodo Napoleonico
Wandplaat van Albrecht en Isabella in het werkhuis van Rubens
Schoolplaten van 1ste Oostenrijks tijdvak
School platen van Middeleeuwen gemeentelijk tijdvak
Wandplaat van 2de Oostenrijks tijdvak
Wandplaten van Onafhankelijk België
Wandplaat van Hollands tijdvak
Schoolplaten van Frans Tijdvak
Wandplaat van Stadspoort
Schoolposter van Zelfopoffering van de 600 Franchimontezen
Schoolposters van Het ridderleven in het gravenkasteel te Gent
schoolwandplaat van Intrede van Filips den Schoone te Brugge
Schoolprent van Landsknechten
Schoolkaart van De hervorming - een hagepreek
Schoolplaten van Het doopsel van Clovis
Prenten uit de klas van Keizer Karel en zijn zoon Philips II te Antwerpen
Schoolposters van Tachtigjarige oorlog II
Schoolplaat van Intrede van Godfried van Bouillon te Jeruzalem
Schoolplaten van De vlaamse gemeentenaren voor de slag der gulden sporen
Schoolplaten van Christoffel Colombus aan het Spaanse Hof
Wandplaten van Het leven van de oude Belgen
School platen van In de ridderzaal, de ridderslag
Wandplaat van De Romeinse beschaving in ons land
Wandplaten van Onderwerping van de Gentenaars een Keizer Karel
Wandplaat van Eedaflegging der edelen
Schoolprenten van Colombus neemt Guanahani in bezit, 12 oktober 1492
School platen van In de drukkerij van Plantijn Antwerpen (1570)
schoolwandplaten van Albrecht en Isabella in het werkhuis van Rubens
Wandplaten van 2de Oostenrijks tijdvak
Wandplaten van Tempel (Egyptenaren)
Schoolplaat van Leopold en Stanley in de beurs van Brussel
Schoolplaten van Zelfoffering van 600 franchimontezen
Schoolkaart van Consul Bonaparte te Antwerpen
Klasprenten van Bestorming van het kasteel van Bouillon
Prenten uit de klas van De Romeinse beschaving in ons land
School plaat van Het leven op de Frankische hoeve
Schoolposter van Notger en zijn tijd
Schoolkaart van Onafhankelijk tijdperk (1830 - 1914)
Schoolkaarten van Het 2e Oostenrijks tijdvak (1713 - 1794)
Prenten uit de klas van Het Voorhistorisch Tijdvak (… - 57 v.Chr.)
Klasprenten van Het Spaans tijdvak (1555 - 1713)
Schoolplaten van Intrede van Godfried van Bouillon te Jeruzalem
Klasprenten van De hervorming - een hagepreek
Schoolplaat van 1ste Oostenrijks tijdvak
Schoolkaart van Het ontstaan van de gemeenten: Brugge in de 12de eeuw
x
Schoolkaarten van Het ecomisch verval van Gent op het einde van de 16e eeuw
School platen van Plantijn drukt het meesterwerk van Mercator
Klasplaat van Hollands tijdvak 1815- 1830
Schoolkaart van 2de Oostenrijks tijdvak
Schoolprenten van Romeinse beschaving in ons land
Prenten uit de klas van Christoffel Colombus aan het Spaanse Hof
Klasprenten van Tijdsbalk
Wandplaten van Karel De Grote te Aken
School plaat van Aan het hof van Karel De Grote
School platen van Brabants dorp in de Middeleeuen
schoolwandplaten van Kruisvaarders voor Jeruzalem - 1099
Wandplaten van Het Hollands tijdvak
Wandplaat van Het Spaans tijdvak
Schoolplaten van Ons land een koninkrijk
Klasprenten van Aan het hof van Karel de Grote
Klasplaten van Een hagepreek bij de Hoornbrug bij Rijswijk - Augustus 1566
Schoolposters van Leenrijk en gemeentelijk tijdvak
schoolwandplaat van Entomostraca
Schoolkaart van De Bataafse republiek
School platen van De ondertekening van de vrede te Versailles
Schoolprent van Naar de vrede
schoolwandplaat van De grootte politieke vraagstukken opgelost
Wandplaat van Notger en zijn tijd
Wandplaten van Ondergang van Giselbert, zoon van Reginar Lankhals
schoolwandplaat van Tornooi te Haarlem - 1305
Schoolposters van De lijfeigenen in de omgeving van het versterkt kasteel
Schoolprent van Sprooksprekers in de Ridderzaal, 1394
Schoolplaat van De republiek II Eeuw van verval
School plaat van Aartshertog Albert en Isabelle
School platen van Joseph II  1741-1790
Schoolplaat van Spaans tijdvak
Schoolplaten van 1e Oostenrijks tijdvak
schoolwandplaten van Christoffel Columbus aan het Spaanse hof
Schoolposters van Gevolgen van de kruistochten
Klasprenten van Atoomkernreactoren en Atoomenergie-installaties
Schoolposter van Bestorming van het kasteel van Bouillon
schoolwandplaat van Leenr. En gemeentel. Tijdvak 843-1384
schoolwandplaten van Hollands tijdvak 1815-1830
Schoolprenten van Stanley ontmoet Livingstone aan het Tanganikameer
Wandplaten van Oostenrijks tijdvak 1482-1555
Schoolplaten van Aan het hof van Karel den Grooten
Schoolplaat van De republiek II Eeuw van verval
School plaat van 1713 II Oostenrijks tijdvak 1794 Frans tijdvak 1815
Schoolplaten van Lieven Bauwens door de Engelsche politie verrast
Klasplaat van Rembrandt in zijn
Wandplaten van Een stad in de middeleeuwen
Schoolkaart van Columbus' eerste landing in Amerika
Schoolplaat van Rinascimento
Schoolplaat van Een gildenoptocht in Antwerpen, 1520
Schoolkaarten van Inhaling van Heintje van der Noot te Brussel
Schoolplaten van Germaanse hoeve
Schoolplaten van Kroning van Karel de Grote
Klasplaat van Een middeleeuwse burcht
Schoolplaten van De Vlaamse gemeentenaren voor de slag der gulde sporen
School platen van Jan de zegevierende in een spelgevecht gewond (1294)
Schoolplaten van Christoffel Columbus aan het Spaanse hof
Schoolprent van De noormannen vernietigen het kasteel van Antwerpen
Schoolkaarten van Aan het hof van Karel den Groten
Klasprenten van Inhaling van Heintje van der Noot te Brussel
schoolwandplaten van Middeleeuwen gemeentelijk tijdvak
Prenten uit de klas van Romeinde legerplaats aan de Rijnmond (Valkenburg)
School plaat van De beschaving ten tijde van Karel de Grote
Wandplaten van Egyptenaren
schoolwandplaat van Albrecht en Isabella in het werkhuis van Rubens
Wandplaat van Eedaflegging der edelen
School plaat van Het doopsel van Clovis
schoolwandplaat van De hervorming – een hagepreek
schoolwandplaten van Een vergadering van de orde van het gulden vlies
Klasprenten van De grote crisis tussen de wereldoorlogen
Wandplaat van Inhaling van Heintje van der Noot te Brussel
Schoolplaat van Revolutie in Duitsland 1918
Schoolkaarten van Duitsland als lid van de volkerenbond
Schoolplaten van De holbewoners
Klasprenten van Romeinse grensplaats
Klasplaat van In de ridderzaal, de ridderslag
Wandplaten van Karel de Grote te Aken 1808 - uitzending van Koningsoden
Schoolprent van De kruisvaarders voor Jeruzalem (1099)
Schoolprenten van Karel De Groote
Wandplaten van Christoffel Columbus aan het Spaanse hof
Wandplaten van Het christendom in België
Klasplaten van Aanhouding van Anneesens
Klasplaat van Albert en Isabella bezoeken de werkplaats van Rubens
Schoolplaat van Maria van Bourgondië smeekt de genade harer raadsmannen af (1477)
Schoolplaten van Inhaling van Heintje van der Noot te Brussel
schoolwandplaten van De republiek Gouden Eeuw
Schoolplaat van 1ste Oostenrijks tijdvak
Schoolprent van De Bataafse republiek
Schoolposters van De beschaving ten tijde van Karel de Grote
Schoolkaarten van Het Frankische tijdvak
Schoolposters van Bewoners van Oud-België