Geschiedkundige schoolplaten

Klik op de schoolkaart voor meer foto's, afmetingen, bestelnummer en de prijs.
1 staat voor redelijke tot goede staat, 2 is al wat meer vintage
en 3 is voor de echte liefhebbers van gebruikte (lees: versleten) kaarten


Schoolplaten van Brand van Moskou 1812
School plaat van Een Gildeoptocht in Antwerpen, 1520
School platen van Ludger predikt in de Groninger Gouwen
Wandplaat van De slag bij Nieuwpoort
Schoolkaarten van Een stad in de middeleeuwen
Schoolposter van In de drukkerij van Plantijn Antwerpen (1570)
Schoolposters van De Hanzestad Kampen, 1441
schoolwandplaat van Romeinse legerplaats aan de Rijnmond (Valkenburg)
Klasprenten van Willibrord de apostel der Friezen
Klasplaat van Binnenkomende vloot vóór Amsterdam (1665)
Schoolprenten van Landing van prins Willem III bij Brixham, 1688
School platen van Brabants dorp in de vijftiende eeuw
Wandplaat van Middeleeuwen
School platen van Brabants dorp in de Middeleeuen
Schoolposter van Franse troepen trekken over de Lek, 15 januari 1795
Schoolposters van Kruisvaarders voor Jerusalem
Schoolplaat van Frederik Hendrik voor 's Hertogenbosch. 1629
Schoolplaten van Romeinse legerplaats aan de Rijnmond (Valkenburg)
Schoolprenten van Een buitenplaats aan de Vlecht (1740)
Wandplaat van Leidens ontzet, 3 oktober 1574
Wandplaten van Columbus neemt Guanahadi in bezit, 12 oktober 1492
Schoolposter van Op de rede van Bantam 1598
Schoolposters van
schoolwandplaat van Stadsleven tegen het midden
Schoolplaten van Jacoba van Beieren   voor Gorinchem, 1 dec 1417
Schoolkaart van Willem van Oranje  in de raad van State
Schoolprent van De prins over de Maas
Klasprenten van Romeinse grensplaats
Klasplaten van Uit de tijd van trekschuit en diligence
Klasplaten van Aanhouding van Anneesens
Schoolplaat van Onderwerping van de Gentenaren aan Keizer Karel
Schoolplaten van De Bisschop van Luik verleent de vrede van Fexhe
Schoolplaat van Naar de vrede
Schoolplaten van Heldendood van Sergeant De Bruyne
Schoolplaten van Het economisch verval van Gent op het einde van de XVIe eeuw
School plaat van Een vergadering van de ore van het Gulden Vlies
School platen van Afscheid van Egmont van Oranje
Schoolprent van De gemeenten in de XIIIe eeuw
Schoolprenten van Stanley ontmoet Livingstone aan het Tanganikameer
Wandplaat van De gemeentenaren voor de slag der Gulden Sporen
Wandplaten van De beeldenstormerij
Schoolposter van De kamer van volksvertegenwoordigers
Schoolposters van Stanley ontmoet Livingstone aan het Tanganikameer
schoolwandplaat van Troonafstand van Keizer Karel
schoolwandplaten van In de halle van Ieper
Schoolplaat van Dood van Leopold
Schoolplaten van Frederik de Merode valt te Berchem
Schoolkaart van De beurs te Antwerpen
Schoolkaarten van De boerenkrijg
Prenten uit de klas van Leven van de oude Belgen
Klasprenten van Koning Albert ziet de verschrikkingen van de oorlog aan de Yzer
Klasplaten van Robrecht van Bethune ontvangt een afvaardiging van misnoegde ambachtslieden
Klasplaat van Ondergang van Gieselbert, zoon van Reginar Lankhals
Schoolplaat van De prinses van Epinoy bij de overgave van Doornik
Schoolplaten van Vlamingen aan het hof van Jan zonder Vrees
Schoolplaten van Het voorlopig bewind op het stadshuis te Brussel
School plaat van Gevolgen van de kruistochten
School platen van De septemberdagen van 1830 - Leopold I
Schoolprent van Albrecht en Isabella in het werkhui van Rubens
Schoolprenten van Christelijke zendelingen bekeren de Franken
Wandplaat van De onderteking van de vrede te Versailles
Schoolkaarten van De nieuwste geschiedenis
Klasplaat van Het voorhistorisch tijdvak
Schoolplaat van Het bourgondische tijdvak
Schoolplaten van Het romeinse tijdvak
Schoolplaten van Het Frankische tijdsvak
Schoolkaarten van Tijdslijn
Schoolprenten van Karel De Groote
School platen van Eene oude Vlaamsche stad Veurne
Wandplaat van De grote vergadering te 's Gravenhage - 1651
Schoolposters van Romeinse grenspost
Wandplaten van Christoffel Columbus aan het Spaanse hof
Schoolplaten van Het ontstaan van de gemeenten: Brugge in de XII eeuw
Schoolposters van De noormannen vernietigen het kasteel van Antwerpen
School platen van De bisschop van Luik verleent den vrede van Fexhe
Schoolprent van Dood van Jacob van Artevelde
Schoolplaat van Voorspel en begin 80-jarige oorlog 1555 - 1579
Klasplaat van Albert en Isabella bezoeken de werkplaats van Rubens
School plaat van De schelde vrij: Franse schepen varen de Schelde op in 1792
Schoolplaten van Ontmoeting van Albrecht Dürer en Quinten Matsys
Klasprenten van De intrede van Filips de Schone te Brugge
Schoolkaarten van De noormannen vernietigen het kasteel van Antwerpen
Schoolkaarten van Vreedzaam leven aan de Romeinse grensmuur
schoolwandplaten van De republiek Gouden Eeuw
Schoolplaat van 1ste Oostenrijks tijdvak
schoolwandplaat van Middeleeuwen
Schoolkaart van Onafhankelijkheid van België
Schoolprenten van Tijdsbalk van 800 - 1400
Schoolprenten van Oudheid
Schoolposter van Middelleeuwen
Schoolprent van De Bataafse republiek
School platen van Tijdsbalk van 1500 - 1800
Schoolplaten van Tijdsbalk van 3000 v.c. tot 600
Schoolkaarten van Het Frankische tijdvak
Schoolposters van De beschaving ten tijde van Karel de Grote
Schoolplaat van Manieren om Europa te verenigen in politiek en economie
Schoolkaart van Een begrafenis tijdens het Bronstijdperk
schoolwandplaten van Florian Geyer
Wandplaat van Albrecht en Isabella in het werkhuis van Rubens
Schoolplaten van 1ste Oostenrijks tijdvak
School platen van Middeleeuwen gemeentelijk tijdvak
Wandplaat van 2de Oostenrijks tijdvak
schoolwandplaat van Geschichtfries
Wandplaat van Hollands tijdvak
School platen van In de ridderzaal, de ridderslag
Wandplaat van Stadspoort
Schoolkaart van De hervorming - een hagepreek
Schoolplaten van Het doopsel van Clovis
Prenten uit de klas van Keizer Karel en zijn zoon Philips II te Antwerpen
Klasplaat van In de ridderzaal, de ridderslag
Schoolplaten van Christoffel Colombus aan het Spaanse Hof
Schoolprent van De kruisvaarders voor Jeruzalem (1099)
Wandplaten van Onderwerping van de Gentenaars een Keizer Karel
Wandplaat van Eedaflegging der edelen
Schoolprenten van Colombus neemt Guanahani in bezit, 12 oktober 1492
School platen van In de drukkerij van Plantijn Antwerpen (1570)
schoolwandplaten van Albrecht en Isabella in het werkhuis van Rubens
Wandplaten van 2de Oostenrijks tijdvak
Schoolplaten van Zelfoffering van 600 franchimontezen
Schoolkaart van Consul Bonaparte te Antwerpen
Schoolplaat van Hollandse infanterie bij de bruggen over de Berezina (1812)
Prenten uit de klas van De Romeinse beschaving in ons land
School plaat van Het leven op de Frankische hoeve
Schoolposter van Notger en zijn tijd
Prenten uit de klas van Het Voorhistorisch Tijdvak (… - 57 v.Chr.)
Klasprenten van Het Spaans tijdvak (1555 - 1713)
Schoolplaten van Intrede van Godfried van Bouillon te Jeruzalem
Klasprenten van De hervorming - een hagepreek
Schoolplaat van 1ste Oostenrijks tijdvak
Schoolkaart van Het ontstaan van de gemeenten: Brugge in de 12de eeuw
x
Schoolkaarten van Het ecomisch verval van Gent op het einde van de 16e eeuw
School platen van Plantijn drukt het meesterwerk van Mercator
Klasplaat van Hollands tijdvak 1815- 1830
Schoolkaart van 2de Oostenrijks tijdvak
Wandplaten van Tempel (Egyptenaren)
Prenten uit de klas van Christoffel Colombus aan het Spaanse Hof
Klasprenten van Tijdsbalk
Wandplaten van Karel De Grote te Aken
Wandplaat van Het Spaans tijdvak
Schoolplaten van Ons land een koninkrijk
Schoolposters van Bewoners van Oud-België
Schoolposters van Leenrijk en gemeentelijk tijdvak
Schoolkaart van De Bataafse republiek
School platen van De ondertekening van de vrede te Versailles
Schoolprent van Landsknechten
Schoolkaarten van Het 2e Oostenrijks tijdvak (1713 - 1794)
Wandplaat van Notger en zijn tijd
Wandplaten van Ondergang van Giselbert, zoon van Reginar Lankhals
schoolwandplaat van Tornooi te Haarlem - 1305
Schoolposters van De lijfeigenen in de omgeving van het versterkt kasteel
Schoolprent van Sprooksprekers in de Ridderzaal, 1394
Schoolplaat van De republiek II Eeuw van verval
School plaat van Aartshertog Albert en Isabelle
School platen van Joseph II  1741-1790
Schoolplaat van Spaans tijdvak
Schoolplaten van 1e Oostenrijks tijdvak
schoolwandplaten van Christoffel Columbus aan het Spaanse hof
Schoolposters van Gevolgen van de kruistochten
Klasprenten van Atoomkernreactoren en Atoomenergie-installaties
Schoolposter van Bestorming van het kasteel van Bouillon
schoolwandplaat van Leenr. En gemeentel. Tijdvak 843-1384
schoolwandplaten van Hollands tijdvak 1815-1830
Schoolprenten van Stanley ontmoet Livingstone aan het Tanganikameer
Wandplaten van Oostenrijks tijdvak 1482-1555
Schoolplaten van Aan het hof van Karel den Grooten
Schoolplaat van De republiek II Eeuw van verval
School plaat van 1713 II Oostenrijks tijdvak 1794 Frans tijdvak 1815
Schoolplaten van Lieven Bauwens door de Engelsche politie verrast
Schoolkaart van Columbus' eerste landing in Amerika
Wandplaten van Het christendom in België
Schoolposter van Zelfopoffering van de 600 Franchimontezen
Schoolkaarten van Inhaling van Heintje van der Noot te Brussel
Klasplaat van Rembrandt in zijn
Schoolplaten van Kroning van Karel de Grote
School platen van Jan de zegevierende in een spelgevecht gewond (1294)
Schoolplaten van Christoffel Columbus aan het Spaanse hof
Schoolprent van De noormannen vernietigen het kasteel van Antwerpen
Schoolkaarten van Aan het hof van Karel den Groten
Klasprenten van Inhaling van Heintje van der Noot te Brussel
Schoolplaat van Maria van Bourgondië smeekt de genade harer raadsmannen af (1477)
Schoolplaten van Inhaling van Heintje van der Noot te Brussel
School plaat van De beschaving ten tijde van Karel de Grote
Wandplaten van Egyptenaren
schoolwandplaat van Albrecht en Isabella in het werkhuis van Rubens
Wandplaat van Eedaflegging der edelen
School plaat van Het doopsel van Clovis
schoolwandplaat van De hervorming – een hagepreek
schoolwandplaten van Een vergadering van de orde van het gulden vlies
Klasprenten van De grote crisis tussen de wereldoorlogen
Wandplaat van Inhaling van Heintje van der Noot te Brussel
Schoolplaat van Revolutie in Duitsland 1918
Schoolkaarten van Duitsland als lid van de volkerenbond